Ligipääsetavuse teatis

See veebileht kuulub Loksa Spordikeskusele. Soovime, et leht oleks vastavuses avaliku teabe seaduse §32 alusel kehtestatud ligipääsetavusnõuetega. 

Teatise lõpus on välja toodud kontaktandmed, kuhu pöörduda, kui veebilehe ligipääsetavusega ilmneb probleeme. 

Nõuetele vastavuse olek 

See veebileht ei vasta ligipääsetavusnõuetele allpool loetletud põhjuste tõttu. 

– Kodulehel olev tekst ei ole piisavalt kontrastne ning lehel puudub stiilivahetaja funktsioon.

– Lehel puudub link menüüst klaviatuuri abil lehe sisuosasse hüppamiseks.

– Lingid on eristatud muust tekstist vaid värviga.

– Otsingunupul (luup) puudub tekstiline alternatiiv.

– Piltide sildistamine on ebaühtlane.

Tagasiside 

Me püüame veebilehe ligipääsetavust parandada. Kui soovite anda tagasisidet ligipääsetavuse kohta või on midagi vajalikku jäänud teie jaoks ligipääsmatuks, siis palun võtke meiega ühendust allpool olevate kontaktide kaudu. 

E-post: sport@loksa.ee 

Telefon: 5500771 

Vastame nii kiiresti, kui võimalik, kuid tavaliselt viie tööpäeva jooksul. 

Järelevalveasutus 

Avalike teenuste veebide ja rakenduste ligipääsetavuse osas teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja 

Tehnilise Järelevalve Amet. 

Veebileht: www.ttja.ee 

E-post: info@ttja.ee 

Telefon: 667 2000 

Teatise koostamine 

Käesolev ligipääsetavuse teatis on koostatud 19. veebruaril 2024 enesehindamise põhjal.