Energiakulude kokkuhoid spordikeskuses

22. septembril võttis Loksa Linnavalitsus vastu korralduse, millega kehtestatakse meetmed energiakulude kokkuhoiuks.

Spordikeskuses tuleb:

  • ujumisbasseini vee temperatuur alandatakse 24 ̊C-ni;
  • lastebasseini vee temperatuur on 32 ̊C;
  • mullivann ja aurusaun lülitatakse välja;
  • leilisaunad on avatud kaks korda nädalas – reedeti ja laupäeviti;
  • ruumides kasutatakse elektrienergia ranget säästurežiimi.

Linnavalitsuse korraldusega, mis rakendub 1. oktoobrist, saad tutvuda SIIN.

30. septembril teavitas spordikeskuse juhataja linnavalitsust, et et spordikeskuses ei ole võimalik rakendada linnavalitsuse 29. septembri korralduse nr 181 “Meetmete kehtestamine energiakulude kokkuhoiuks Loksa Linnavalitsuses ja hallatavates asutustes” punkti 1.6.1, mille kohaselt tuleks ujumisbasseini vee temperatuuri alandada 24 kraadini. Kirjaga saad tutvuda SIIN.

3. oktoobril pöördus samas küsimuses linnavalitsuse poole ka Loksa Gümnaasiumi hoolekogu. Hoolekogu pöördumisega saad tutvuda LINNAVALITSUSE DOKUMENDIREGISTRIS.

3. oktoobril muutis linnavalitsus 29. septembril vastu võetud korraldust nr 181 nii, et kokkuhoiumeetmetest jäeti välja basseinivee temperatuuri alandamist käsitlev punkt. Korraldusega saad tutvuda SIIN.