Hinnakiri

Kinnitatud Loksa Linnavalitsuse 22. septembri 2022. aastal korraldusega nr 179 Loksa Spordikeskuse teenuste hindade kehtestamine.

Piletite müük lõpetatakse üks tund enne sulgemist (alus: Loksa Spordikeskuse kodukord, p 4.3).