Linnajooks ja COVID tõend

Alates 9. augustist toimuvatel üritustel on õues lubatud kuni 100 osalejat. 

Piirarvudest rohkem osalejaid võib üritustel viibida vaid siis, kui on tagatud külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. 

See tähendab, et 14. augustil toimuval Loksa linnajooksul saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed (v.a 18-aastased, kes ei pea oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust esialgu tõendama). Palume vastavad tõendid elektroonilisel kujul või paberkandjal kaasa võtta.

Spordikeskuse töötajad teostavad staadionile sisenemisel tõendite kontrolli esimesest osalejast alates (sh korraldajad ja pealtvaatajad) juhuks, kui linnajooksule peaks kogunema enam kui 100 inimest.