Orienteerumisnädal Loksa Gümnaasiumis

15.-20. maini tegid Loksa kooli õpilased (taas)tutvust orinteerumisega.

Kehalise kasvatuse tundides orienteerusid kõik klassid, kel oli tunniplaanis järjestikku kaks 45minutilist tundi.

Radu oli üles pandud neli (5,2 km, 5,4 km, 5,5 km ja 3,9 km), kontrollpunkte oli radadel sõltuvalt pikkusest kaheksa, kümme või üksteist.

Kokku võttis orienteerumistundidest osa 139 õpilast (pluss üks klass, mis orienteerub 30. mail), kuid radu joosti-kõnniti läbi tunduvalt rohkem kordi, sest paljud õpulased läbisid kaks või koguni kolm rada. Mõni laps käis rajal ka tunniväliselt. Lisaks osales üks veteransportlane, kel juhuslikult stardipaigast mööda jalutades osavõtusoov tekkis.

Orienteerumisnädala korraldas spordikeskus koostöös kehalise kasvatuse õpetajatega. Samasugune õpilastele suunatud teemaspordinädal toimus ka 2022. aasta sügisel.