Riiklik järelevalvemenetlus ujulas

Terviseameti iga-aastane ülevaatus tunnistas meie ujula ohutuks ja kõikidele nõuetele vastavaks.

Ameti Põhja regionaalosakonna vaneminspektor Pilleriin Kalmus külastas meid riikliku järelevalvemenetluse raames neljapäeval, 6. oktoobril.

Kõikidele nõuetele vastavaks hinnati nii basseinid, bassenivee kvaliteet, veevahetus, veetemperatuur, basseinide ja basseinivee puhastamine ja desinfitseerimine, biotsiidide ja kemikaalide kasutamine kui ujula ruumide vastavus nõuetele, korrashoid ja veevarustus, teenuste osutamine.

Eraldi tänas inspektor Kalmus spordikeskust meeldiva ja teadliku koostöö eest.

Külaskäigu põhjal koostatud riikliku järelevalvemenetluse menetlustoimingu protokolli ja selle lisadega saad tutvuda DOKUMENDIREGISTRIS.