Talverõõmude nautimise tagab hoolimine

Et imekaunist talvest saaksid rõõmu tunda nii suusatajad, tervisekõndijad, jalutajad, jooksjad kui lumesaanisõitjad, peaks igaüks teatud asju teadma ja meeles pidama.

  • Suusarada on mõeldud suusatamiseks. Kui möödapääsmatult on vaja suusarajal kõndida või joosta, tuleks seda teha raja vasakus või paremas servas – vastavalt sellele, kuidas Nõmme metsa paigaldatud juhised näitavad. Suusahooaeg on lühike, püüame üksteisega arvestada ning kõik koos radadele ära mahtuda.
  • Rajameister hooldab radu ATV-ga, mille haakesse on kinnitatud rajahooldusseade.
  • Lumesaan on maastikusõiduk, sellega võib maastikul sõita või seda seal parkida üksnes maaomaniku või -valdaja loal. Kuna pea igal maatükil Eestis on omanik, tuleb saanisõitjatel enne lumele tuiskamist sõitmine maaomanikuga kooskõlastada;.
  • Loksa rannaala kuulub linnale. Tegemist on ranna piiranguvööndiga, kus maastikusõidukiga sõitmine on keelatud, välja arvatud hooldustööde tegemiseks, kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks, pilliroo varumiseks või adru kogumiseks; 
  • Nõmme metsas ja staadionil võib maastiku- või mõne muu mootorsõidukiga liikuda vaid hooldustööde teostamiseks. 
  • Seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest ning reeglite eiramise eest, kui muu ei aita, on ette nähtud ka karistused.
  • Kui märkad tegevust, mis sinu meelest pole seaduslik, võta kokku oma kodanikujulgus ja anna sellest kindlasti teada häirekeskuse telefonil 112. Facebookis targutamisest pole korrarikkumiste takistamisel mingit kasu.